>

Rakhetsmätning

Rakhetsmätning förfarande

 

 

Rakhetsmätning

Avvikelse från rakhet (pilhöjden) mäts med stången vilande på horisontellt underlaget. Pilhöjden mäts i horisontell led på hel stång (L).

 

Rakhet max 1,7 mm, q per meter. Vilket betyder max 5,1 mm på ett stål med längden 3000 mm.

q ≤ 0,17 % x L

 

 Straightness

 Spara ned instruktionen i pdf-format här.