>

Hårdhetsmätning

Hårdhetsmätning förfarande

Hårdhetsmätning av härdat stål kräver utrustning av hög kvalitet och noggranna förberedelser för att få ytan spegelblank, för korrekt mätning. 

 1. Välj testbit
  Testbiten måste vara minst 8 gånger tjockare än avtryckningsdjupet.
 1. Skär testbiten
  Testbiten skall kapas utan värmepåverkan på testbiten. 
  Om testbiten hettas upp över 160 °C / 320 °F blir testresultatet felaktigt. 
  Värme över de godkända temperaturerna skadar stålets hårdhet. 
 1. Polera testytan
  Testytan måste poleras till närmast spegelblank, fri från oxid, innan testet kan starta.
  Se exempel nedan på korrekt förberedd yta: 

                             Inte OK                                                                                                     OK

 Polish the test surface

 1. Välj rätt testutrustning
  Testutrustningen måste vara speciellt tillverkad för test av härdat stål. 
  Se exempel nedan:

 Correct test equipment Correct test equipment

Testet utförs genom att applicera en specifik sfärisk kraft på den förberedda ytan. Indragningsdiameterns bredd anger hårdheten. 
Se exempel nedan:

 Brinell Hardness Test

Testet skall utföras med en kalibrerad Brinell testutrustning. Genom att slå in en 10 mm hård metallkula 0,5-1 mm ner under
ytan med en kraft på 3 000 kg. Vinkeln måste vara 90 grader mot testytan.

OBS!!!

Bärbara, manuella testutrustningar är inte tillräckligt exakta för att få ett pålitligt testresultat och är därför inte tillförlitliga
som mätutrustning.
Se exempel nedan:

 

Portable and manual test equipment               Portable and manual test equipment Portable and manual test equipment

 

 Spara ned instruktionen i pdf-format här.