>

Skruvspännare Band

Med Olofsfors skruvspännare underlättar du montering av dina band. Passar de flesta av Olofsfors band.

035-481970

ARTIKELNUMMER BESKRIVNING                   
035-31 06 51 Mounting tool Chain
ARTIKELNUMMER BESKRIVNING
035-48 19 70 Mounting tool - Wheel track
ARTIKELNUMMER BESKRIVNING                  
036-49 51 00 Wheel track with side support tool

  

  

  

ARTIKELNUMMER BESKRIVNING                   
036-46 85 10

Mounting tool ECO

ARTIKELNUMMER BESKRIVNING                   
036-46 85 11

Mounting tool OF            

ARTIKELNUMMER BESKRIVNING                   
036-46 85 13

Mounting tool U

  

  

  

ARTIKELNUMMER BESKRIVNING                   
036-46 85 14

Mounting tool Baltic

ARTIKELNUMMER BESKRIVNING                   
036-46 85 15

Mounting tool PRO                

ARTIKELNUMMER BESKRIVNING                   
036-46 85 18

Mounting tool EVO

  

  

 

KovaX, 036-468250

ARTIKELNUMMER BESKRIVNING                   
036-49 04 60

Mounting tool EXW

ARTIKELNUMMER BESKRIVNING                   
036-49 07 40

Mounting tool EX

 ARTIKELNUMMER BESKRIVNING
036-46 82 50

Mounting tool KovaX

 

Mounting tool Light tracks

 

 ARTIKELNUMMER BESKRIVNING 
035-46 85 19 Mounting tool Light tracks
ARTIKELNUMMER BESKRIVNING                   
035-47 01 30

Spare U clamp