>

Välj rätt band!

VÄLJ RÄTT BAND!
Tvärjärnsprofilerna har olika fördelar när det gäller egenskaper som grepp, bärighet och snöförhållanden. 

Beroende på maskin och terrängförhållanden har man möjlighet att ytterligare skärpa bandets egenskaper genom att välja länksystemversioner på tvärjärnsändarna, position av tvärjärnet på däcket samt broddens placering.

Se bandalternativ och steg 1-5 nedan.
OLOFSFORS BAND!