>

Namnändring-förklaring

Profilerna har olika fördelar när det gäller egenskaper som grepp, bärighet och snöförhållanden. För att ytterligare skärpa egenskaperna så har man möjlighet att välja olika länksystem, version på tvärjärnsändarna, position av tvärjärnet på däcket och broddplacering, beroende på maskin och terrängförhållanden. Se steg nedan.

 

1. Tvärjärn - Profiler

 

 

2. Länk system - 22, 26, 30 och Max. 

 

 

 

3. Version - Standard, Soft, Narrow och Wide.

 

 

 

4. Position - Symetrisk, Asymetrisk och En sida kort

 

 

 

5. Brodd