>

ECO-WHEEL TRACKS

Unchain the Power

Byter du från slirskydd till ECO-WHEEL TRACKS kan du säga farväl till alla onödiga timmar som slösas på underhåll av maskin och slirskydd. Olofsfors är världens största tillverkare av band till gummihjulsburna skogsmaskiner.