>

Soft

Bandet har den nya generationens tvärjärn som ger bättre bärighet på känsligare marker och bibehållet grepp i kuperad terräng. SOFT är även skonsamt mot markens ytskikt.