>

KovaX-M Soft

Kovax-M Soft modellens fördelning av tvärjärn är extra kort, tack vare specialmåttet på länkkroken. Det ger ett band
med ungefär 20 % fler tvärjärn jämfört med våra övriga bandmodeller. Den tätare fördelningen av tvärjärn minskar länkens vridrörelse inuti länkkroken, vilket i sin tur minskar förslitningen på länksystemet. Den täta fördelningen av tvärjärn ökar även bandets bärförmåga utan att KovaXegenskaperna förändras nämnvärt.