>

Evo-Soft

Bandet med böjda tvärjärnsändar som ger bättre bärighet på känsliga marker och bra grepp i kuperad terräng. Bandet är även skonsamt mot markens yta. Har böjda tvärjärnsändar vilket ger bandet bättre bärighet på känsliga marker och bibehållet grepp i kuperad terräng. Bandet är även skonsamt mot markens ytskikt. Uppdaterad med ny brodd och placering.