>

Baltic

Bandet för blöta och känsliga marker. Passar bra när du ska köra risbäddar och skonar även mark och rötter.
Uppdaterad med ny brodd och placering.