>

Produktutvecklare

2018-03-19

Tillsvidareanställning 100%

Arbetsbeskrivning:

-  Ansvara för bevakning av teknikutveckling och delta i teknikutvecklingsprojekt som avser tillverkning och utveckling av Olofsfors produkter, i samråd med MCB/PUC.

-  Ansvarar för att vara mottagare, och besvara förfrågningar, i samarbete med Beredare.

-  Ansvarar för utveckling och konstruktion av nya produkter, samt utveckling, modifieringar och anpassningar av befintliga produkter i samråd med MCB/PUC. 

-  Ansvarar för att ta fram kostnads- och produktkalkyler på nya produkter och inköp av material och legoprodukter för utvecklingsprojekt i samråd med MCB/PUC samt inköp.

-  Ansvarar för att vara tekniskt säljstöd gentemot säljare.

-  Ansvarar för att genomföra och följa upp fältprov av nya produkter.

-  Medverkar vid mässor, utställningar och maskinvisningar.

-  Ansvarar för kravspecifikation och medverkar vid provkörning av nytillverkade verktyg. Arbetet skall ske i samråd med Marknadschef, Produktutvecklingschef 
   och Produktionsteknik.

-  Medverkar i teknikutvecklingsprojekt som avser konstruktion, tillverkning och utveckling av nya produkter, i samråd med Marknadschef, Produktutvecklingschef.

-  Huvudansvarig för affärsområde skogs aktiva produktritningar.

-  Arbetet skall ske i samråd med Marknadschef, Produktutvecklingschef, tillverkning och produktionsteknik. 

 

Kunskapskrav:

Tekniskt teoretiskt gymnasium samt påbyggnad med högskole-/universitetsutbildning inom teknik (maskin ingenjör). Nivå 180 p. 

 

För mer information kontakta Daniel Domeij 070-575 07 14, daniel domeij@olofsfors.se

Nyhetsarkiv