>
start_page_top.png

Prisjustering 1 april 2019

2019-03-29

Prisjustering, giltig from. 2019-04-01

 

Den Svenska inflationen på 2,2 % under 2018, samt ökade råmaterialpriser I kombination med en obalanserad växlingskurs mellan SEK och EUR är rotorsaken till den höga listpris förändringen. Olofsfors AB´s SEK prislista kommer att ändras med +15%, giltigt från och med 2019-04-01.

Avtalskunder kommer inte att beröras av den höga listprisförändringen, den faktiska prisförändringen kommer att vara ca 5%. Förändringar i den nuvarande rabattstrukturen kommer att implementeras för att kompensera för kurskillanden mellan SEK och EUR.